เกี่ยวกับเรา

พ.อ.รศ.นพ. วิภู กำเหนิดดี (หมอวิภู)

 เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคปวดเรื้อรัง โดยผสมผสานระหว่างจุดเด่นของแพทย์แผนปัจจุบันร่วมศาสตร์แพทย์แผนจีน หมอวิภูมีความชำนาญในการรักษาโรคปวดแบบไม่ต้องผ่าตัดโดยมีสไตล์เฉพาะตัวคือเน้นการวิเคราะห์ปัญหา และรักษาโดยใช้ยาน้อยเท่าที่จำเป็น ใช้เทคนิคการสะกิดปมกล้ามเนื้อแบบตะวันตกผสานกับการปรับสมดุลตามศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณด้วยการฝังเข็ม รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการสกัดเกร็ดเลือดเข้มข้นในการรักษาความเจ็บปวดจากความเสื่อมหรืออาการบาดเจ็บต่างๆ 

การศึกษา

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน

งานวิจัย

ตำรา,บทความวิชาการ

เป็นวิทยากร

เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ