ผลงานของเรา

เซเลบที่เคยมารักษากับหมอวิภู

คุณรัดเกล้า อามระดิษ คุณพัชริดา วัฒนา คุณประดิษฐ์ สมดังเจตน์ และคุณกาญจนาพร ปลอดภัย

ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร
เชฟป้อม หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล
คุณพัชริดา วัฒนา และคุณนรินทร ณ บางช้าง